Nyeste utgave
Font
Poster, Publication, Beard, Book, Shotgun

Utgave 3 2024

Norske soldater kjempet for Romerriket
Kontakten mellom Norge og romerne: Arkeologiske funn tyder sterkt på at norske krigere gjorde tjeneste som romerske soldater.

Folkemordet i Rwanda 30 år etter
Mellom en halv og én million mennesker ble drept i løpet av ca. 100 dager med blodbad. Hva vet vi i dag om årsakene til folkemordet?

Bergenseren som ble kinesisk general
Johan Wilhelm Munthe var tett på makteliten i en tid med vestlig imperialisme i Kina.

Kongelige flyktninger i USA
Med livet på spill søkte de ly i USA mens hjemlandet var okkupert av tyskerne. Men president Roosevelt ble kalt en sviker.

Historien om de tyske krigsgravene i Oslo
Æreskirkegården på Ekeberg var et av okkupantenes store propaganda-anlegg i Norge.

Her er noen av sakene du finner i denne utgaven: